Τις βασικές αρχές για την διαπραγμάτευση της διαδικασίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την ΕΕ καθόρισε σήμερα, Παρασκευή, το Συμβούλιο των 27. Σύμφωνα με το προσχέδιο των διαπραγματεύσεων που θα εγκρίνουν οι κυβερνήσεις στη Σύνοδο της 29ης Απριλίου, αποκλείεται η κατ’ επιλογή και τομεακή συμμετοχή της Βρετανίας στην κοινή αγορά, παρά μόνο εάν οι Βρετανοί τηρήσουν τις ίδιες δεσμεύσεις συμμετοχής με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ειδικά σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες τέσσερις ελευθερίες.

Σύμφωνα με το κείμενο, η διαπραγμάτευση με το ΗΒ θα γίνει σε δύο διαφορετικές φάσεις, όπου πρώτα θα οριστούν οι κανόνες αποχώρησης και μετά η μελλοντική σχέση με την ΕΕ. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευθετηθούν οι υποχρεώσεις του ΗΒ που απορρέουν από τη συμμετοχή του στην ΕΕ και να παρασχεθούν εγγυήσεις σε πολίτες και βιομηχανίες ως προς το καθεστώς και τις συνέπειες που θα έχουν, όταν η αποχώρηση τεθεί σε ισχύ. 


Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 8 του σχετικού κειμένου του Συμβουλίου, οι 27 ζητούν όπως το καθεστώς Ευρωπαίων και Βρετανών που ζουν ο ένας στο έδαφος του άλλου να οριστεί με αμοιβαίες διασφαλίσεις και εγγυήσεις. Στη συνέχεια, να προσδιοριστεί το καθεστώς σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, η συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΗΒ προς την ΕΕ, η αποχώρηση των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών από το ΗΒ, η αποφυγή ενός σκληρού συνόρου μεταξύ ΗΒ και Ιρλανδίας και η ρύθμιση του καθεστώτος των πολιτών που ζουν στο έδαφος των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. 

Σε σχέση με τη δικαιοδοσία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, η ΕΕ διευκρινίζει ότι αυτή παραμένει όσο το ΗΒ συνεχίζει να είναι μέλος, ενώ θα πρέπει να οριστούν επιπλέον μεταβατικές διατάξεις και για το μέλλον. Σε σχέση με τη μελλοντική σχέση Βρετανών και Ευρωπαίων, αυτή μπορεί να συζητηθεί μόνο όταν ξεκαθαρίσουν όλα τα παραπάνω και δεσμεύονται να προσφέρουν στενή συνεργασία σε πολλούς τομείς από πιθανή συμμετοχή στην κοινή αγορά μέχρι και θεματική συνεργασία, όπως για παράδειγμα τη φορολογία και την τρομοκρατία.

 

 

Από τις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

Tags: