Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το οποίο συνεδριάζει σήμερα και αύριο στη Μάλτα, αναμένεται να εγκρίνει ένα "ψήφισμα έκτακτης ανάγκης" το οποίο θα υποστηρίζει τις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού καλώντας την τουρκοκυπριακή κοινότητα και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την δε Τουρκία να διευκολύνει τη διαδικασία και να βοηθήσει στη διατήρηση της δυναμικής της διαδικασίας.

Το ψήφισμα έκτακτης ανάγκης πρόκειται να ψηφιστεί αργότερα σήμερα το βράδυ στη Μάλτα και επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας για όλη την επανενωμένη Κύπρο, είναι η ίδια η ιδιότητα μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας ταυτόχρονα την Τουρκία να αποσύρει τις δυνάμεις της από το νησί. Το ψήφισμα έκτακτης ανάγκης υποστηρίζει επίσης τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου για την εξόρυξη και εκμετάλλευση φυσικών πόρων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της.

Σύμφωνα με το ψήφισμα: "Το ΕΛΚ επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στη διαδικασία για μια συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που θα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη νομοθεσία, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ".

Στο πλαίσιο αυτό, "το ΕΛΚ υπογραμμίζει ότι η διαίρεση 42 χρόνια και η στρατιωτική κατοχή που επιβάλλει η Τουρκία για τη Δημοκρατία της Κύπρος πρέπει να σταματήσει και να εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την τρέχουσα στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις".

Ως εκ τούτου, το ΕΛΚ "καλεί την Τουρκία και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να επαναλάβει τη διαπραγματευτική διαδικασία, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική να οικοδομηθεί  πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους είκοσι δύο μήνες, και να συνεχιστούν οι εργασίες για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κεφαλαίων της ασφάλειας και των εγγυήσεων".

Οι ηγέτες του ΕΛΚ και τα μέλη του συνεδρίου θα αναφέρουν ότι "η Κύπρος είναι και θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την συνολική διευθέτηση, η Ομάδα του ΕΛΚ έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η ένταξη της Κύπρος στην ΕΕ αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της επανενωμένης Κύπρου και για το σκοπό αυτό, το ΕΛΚ καλεί την Τουρκία να διευκολύνει ένα κλίμα ευνοϊκό για ελεύθερες διαπραγματεύσεις και να συμβάλει συγκεκριμένα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της  απόσυρσης των τουρκικών δυνάμεων".

Το ΕΛΚ επαναλαμβάνει "τη σημασία της Κύπρου ως ευρωπαϊκό πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΛΚ χαιρετίζει την πρόσφατη χορήγηση αδειών για τρία μπλοκ εξερεύνησης στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου στο πλαίσιο του γύρου αδειοδότησης".

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο ίδιο ψήφισμα τονίζεται ότι "όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και τονίζει την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου τους".

 

Του Θάνου Αθανασίου, ανταποκριτή του STAR στις Βρυξέλλες

Tags: