Την παράταση των συνοριακών ελέγχων σε συγκεκριμένα συνοριακά περάσματα στη ζώνη Σένγκεν, πρότεινε σήμερα η Κομισιόν.
Πρόκειται για συγκεκριμένα συνοριακά περάσματα στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, καθώς παρά τη σταδιακή σταθεροποίηση της κατάστασης και την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων που πρότεινε η Κομισιόν για την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την προστασία του χώρου Σένγκεν, η Κομισιόν θεωρεί ότι "δεν πληρούνται ακόμη στο σύνολό τους οι όροι του χάρτη πορείας για την αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν".

Παρά τα μέτρα και την πρόοδο, σημαντικός αριθμός παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο εξακολουθεί να παραμένει στην Ελλάδα και η κατάσταση είναι εύθραυστη στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος δευτερογενών ροών.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε πως "ο χώρος Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και δεν πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη σταδιακή κατάργηση των προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα το συντομότερο δυνατόν. Αν και κατά τους τελευταίους μήνες ενισχύουμε συνεχώς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς μεταναστευτικής πίεσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δυστυχώς δεν έχουμε επιτύχει ακόμη τον στόχο μας. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε στο Συμβούλιο να επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν τους περιορισμένους προσωρινούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα για τρεις ακόμη μήνες, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και μόνο ως έσχατη λύση."

Σύμφωνα με την Κομισιον, η τάση της σταθερής αποτελεσματικότητας της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί και η πλήρης εφαρμογή των κανόνων του Δουβλίνου να αποκατασταθεί στην Ελλάδα σταδιακά, από τα μέσα Μαρτίου, πριν αρθούν ο έλεγχοι.

Οι έλεγχοι αφορούν τα ίδια εσωτερικά σύνορα με τη σύσταση του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2016:
Αυστρία: στα χερσαία σύνορα Αυστρίας-Ουγγαρίας και Αυστρίας-Σλοβενίας
Γερμανία: στα χερσαία σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας
Δανία: στους δανικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Γερμανία και στα χερσαία σύνορα Δανίας-Γερμανίας
Σουηδία: στους σουηδικούς λιμένες στη νότια και στη δυτική αστυνομική περιφέρεια και στη γέφυρα του Öresund
Νορβηγία: στους νορβηγικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία.

 

Tags: