​Πρόκειται για την απόλυτη μόδα του Facebook και γενικά όλων των social media. Το παιχνίδι ονομάζεται «βρες τις λέξεις» και αρχικά φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι και τόσο.

kouiz2.jpg
Στη συγκεκριμένη φωτογραφία υπάρχουν έξι λέξεις που πρέπει να βρείτε. Είναι παντού. Απαιτείται συγκέντρωση και παρατηρητικότητα.

Τελικά πόσες βρήκατε; Αν δεν τις βρήκατε όλες σας έχου��ε τις απαντήσεις…

ΔΕΙΤΕ:

kouiz3.jpg
-Read (στο αυτί του σκύλου)

-Novel (πολυθρόνα)

-Book (στα γυαλιά του άνδρα)

-Story (γυναίκα)

-Words (φυτό)

-Page (αγόρι)