​Την στιγμή που στην Ελλάδα για να πάρει κάποιος ένα επίδομα χρειάζεται να περάσει από 40 κύματα, στην Βρετανία, η κυβέρνηση μας «βάζει τα γυαλιά», καθώς δίνει επίδομα… παχυσαρκίας.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 80.000 πολίτες παίρνουν επιδόματα για μακροχρόνιες ασθένειες εξαιτίας της παχυσαρκίας ή του εθισμού τους στο αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. Αυτό στοιχίζει στο κράτος ούτε λίγο ούτε πολύ 7 δισεκατομμύρια λίρες, το χρόνο. Μάλιστα, πάνω από 21.200 αλκοολικοί και εθισμένοι στα ναρκωτικά λαμβάνουν επιδόματα για περισσότεροι από 10 χρόνια, σύμφωνα με το Τμήμα Εργασίας και Συντάξεων.

Πάντως, η κυβέρνηση της χώρας έχει ξεκινήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των κοινωνικών παροχών οπότε και επανεξετάζει τις περιπτώσεις 1,9 εκατομμυρίου ανθρώπων που δεν εργάζονται και λαμβάνουν επίδομα, ώστε να ελέγξει αν είναι σε θέση να επιστρέψουν ποτέ στην εργασία. Οι αρμόδιοι υπουργοί δεσμεύονται να βοηθήσουν τους ανέργους, όμως απειλούν ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για όσους αποφεύγουν να εργαστούν