Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει νομοσχέδιο στη Βολιβία που προβλέπει να νομιμοποιήσει την παιδική εργασία από την ηλικία των 12 ετών. Αυτή τη στιγμή, πριν τη ψήφιση του νομοσχεδίου, το ν��μιμο όριο άνω του οποίου μπορεί να δουλέψει ένα παιδί είναι τα 14 χρόνια.

H κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι οικογένειες που βασίζουν το εισόδημα τους στην εργασία των παιδιών τους είναι πολλές και γι αυτό χρειάζεται να θεσπιστεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ο Βολιβιανός πρόεδρος Evo Morales, ο οποίος έχει δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία, έχει στο πρόσφατο παρελθόν εναντιωθεί νομοσχεδίου που θα απαγόρευσε την παιδική εργασία.