Συναγερμός σήμανε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου σύστημα ψύξης τέθηκε εκτός λειτουργίας, χωρίς όμως να κινδυνεύ��ει το πλήρωμα.

Η επισκευή της ζημιάς ίσως απαιτήσει διαστημικό περίπατο, κάτι που έχει ανασταλεί από τον Ιούλιο λόγω διαρροής σε κράνος αστροναύτη.

Για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους των αστροναυτών η NASA ετοιμάζει τη Βαλκυρία, ένα ρομπότ ύψους 1,9 που θα αναλάβει ρόλο διασώστη σε διαστημικές αποστολές...