Ένα πολύ ωραίο τρόπο, για να «αξιοποιήσουν» τα αδέσποτα σκυλάκια βρήκαν τα μέλη της διεθνούς φιλοζωικής οργάνωσης "Vier Pfoten" (Four Paws) στη Ρουμανία.

Αντί να μένουν στον δρόμο χωρίς καμία ασφάλεια τα εκπαιδεύουν ώστε να γίνουν "θεραπευτές" για άτομα με αναπηρίες ή νοητικά προβλήματα ή για ηλικιωμένους σε οίκους ευγηρίας υλοποιεί το τμήμα.

Μέσω της εκστρατείας η οργάνωση στοχεύει να επιστήσει την προσοχή στη δυνατότητα των αδέσποτων σκύλων να γίνουν "σκύλοι βοηθοί".

Το πρόγραμμα - πείραμα θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα στάδια, πρώτα ο εκπαιδευτής θα αναζητήσει τους υποψήφιους θεραπευτές και στη συνέχεια θα επιλέξει τον βοηθό σκύλο που θα γίνει ο ήρωας της εκστρατείας.

Η τρίτη φάση θα είναι εντατική περίοδος εκπαίδευσης μετά από την οποία σε τέταρτη φάση ο σκύλος θα ανατεθεί σε κηδεμόνα, στον οποίο θα παράσχει στήριξη.

Η εκπαίδευση του αδέσποτου σκύλου και η ανάδειξή του σε πραγματικό ήρωα θα παρακολουθείται στο Facebook στη σελίδα της εκστρατείας www. facebook.com /
HingherulCelBun.