Η αντιμετώπιση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το 66% των Ευρωπαίων. Επτά στους δέκα (69%) θεωρούν ότι η βοήθεια προς τις χώρες αυτές είναι ωφέλιμη και για την ΕΕ και τους πολίτες της.

Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε σήμερα, επ’ ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης που διοργανώνονται στις Βρυξέλλες (26-27 Νοεμβρίου).

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, περισσότεροι Ευρωπαίοι από πέρυσι είναι σήμερα πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για τρόφιμα και προϊόντα προκειμένου να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες (48% των ερωτηθέντων, δηλαδή 4% επιπλέον σε σχέση με το 2012). Παράλληλα, το 83% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να παρέχεται βοήθεια στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, ενώ το 61% ότι η βοήθεια αυτή πρέπει να αυξηθεί.

Ο επίτροπος Ανάπτυξης της ΕΕ Αντρίς Πίμπαλγκς δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι πολίτες της ΕΕ τάσσονται υπέρ της παγκόσμιας αλληλεγγύης και πιστεύουν ότι όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Βρισκόμαστε μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις: να επιτύχουμε τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας και να κάνουμε τη φτώχεια να ανήκει στο παρελθόν. Για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε. Η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να συμφωνήσει σε μια φιλόδοξη κοινή ατζέντα για την εξάλειψη της φτώχειας και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η σημερινή έρευνα στέλνει ένα σαφές μήνυμα: οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην προσπάθεια αυτή.»

Οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ότι η μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί στην απασχόληση (44% των ερωτηθέντων), στην υγεία (33%), στην οικονομική ανάπτυξη (31%) και στην εκπαίδευση (30%).

Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο με τίτλο «Η Αναπτυξιακή Βοήθεια της ΕΕ και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας» θα παρουσιαστεί από τον επίτροπο Πίμπαλγκς στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης. Η εκδήλωση αυτή συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αφρικής, εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υπουργούς των κρατών μελών, καθώς και εκπροσώπους του ΟΗΕ, της κοινωνίας των πολιτών, της πανεπιστημιακής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα. Οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν θα εστιάσουν στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και στην ανάγκη για μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση όσον αφορά την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας και την προώθηση της διατηρήσιμης ανάπτυξης μετά το 2015. Η εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους ενδιαφερομένους, τους χορηγούς βοήθειας και τους βασικούς παράγοντες στα θέματα ανάπτυξης να έρθουν σε επαφή και να συμβάλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού οράματος της ΕΕ για μετά το 2015.