Μια νέα τεχνική μικροχειρουργικής στην καρδιά, μπορεί να αντικαταστήσει τα χειρουργεία ανοικτής καρδιάς, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ινστιτούτου Καρδιακών Παθήσεων του Μοντρεάλ, οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει την τεχνική αυτή σε 500 ασθενείς.

Τα εργαλεία της χειρουργικής αποτελούνται από μια κάμερα, η οποία εντοπίζει τις βλάβες των αρτηριών ακόμη και από λεπτά νυστέρια που επεμβαίνουν για την θεραπευτική επέμβαση. Οι χειρουργοί λένε, ότι με την κάμερα βλέπουν μεγεθυμένα τα προβλήματα των αρτηριών και των βαλβίδων κι έτσι παρεμβαίνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι, ότι αντί για χειρουργείο ανοικτής καρδιάς γίνεται μια μικρή επέμβαση που διαρκεί ελάχιστα, εξασφαλίζει ταχεία ανάρρωση ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μεγάλες ηλίκιες που δεν θα άντεχαν το χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς.

Η νέα μικροχειρουργική του Ινστιτούτου Καρδιακών Παθήσεων του Μόντρεαλ πρέπει να περάσει από κλινικές μελέτες πριν ενσωματωθεί στις νέες χειρουργικές επεμβάσεις της καρδιάς.