​Ένας πανικός επικρατεί στα φαρμακεία όλης της χώρας, καθώς όλοι οι επιχειρηματίες του κλάδου θα πρέπει να εγκαταστήσουν νέο πρόγραμμα στους υπολογιστές τους για τις χρεώσεις στους ασθενείς !!

Με βάση νέα υπουργική απόφαση, οι ασθενείς θα πρέπει να πληρώνουν ολόκληρη τη διαφορά από την τιμή αποζημίωσης που δίνει ο ΕΟΠΥΥ μέχρι την τιμή που κοστίζει το φάρμακο στο ράφι. Μέχρι πρόσφατα τη μισή διαφορά κατέβαλε ο ΕΟΠΥΥ αλλά ��λέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιβαρύνονται επιπλέον εάν τουλάχιστον θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την ίδια θεραπεία.

Σε περίπτωση που δεν μπορούν ή δυνατούν να πληρώσουν τις νέες τιμές, μόνη λύση θα αποτελούν τα γενόσημα σκευάσματα για τα οποία πληρώνουν τη μισή συμμετοχή!