Να πως μπορείτε να αποφύγετε τη δηήτηρίαση από τα θαλασσινά:

·��ιατηρήστε τα μαγειρεμένα θαλασσινά ξεχωριστά από τα ωμά.


·Όταν μαγειρεύετε να πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα πριν και μετά την επαφή σας με τα θαλασσινά.


·Να πλένετε πολύ καλά όλα τα σκεύη που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φαγητού.


·Πλύντε τους δίσκους κοπής στο πλυντήριο μετά τη χρήση.


·Σιγουρευτείτε ότι τα θαλασσινά διατηρούνται στο ψυγείο ή στην κατάψυξη. Όσα διατηρούνται στο ψυγείο θα πρέπει να καταναλωθούν εντός 2 ημερών.