Βεβαιωθείτε ότι το ειδικό καθισματάκι είναι τοποθετημένο σωστά και εφαρμόζει ακριβώς στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου σας καθώς επίσης και ότι είναι δεμένο με ασφάλεια στη ζώνη του αυτοκινήτου. Τόσο η ζώνη που ασφαλίζει το καθισματάκι όσο και η ζώνη του ειδικού καθίσματος πρέπει να είναι σφιχτές.

·Διαβάστε τις προδιαγραφές του ειδικού καθίσματος και βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν με το ύψος και το βάρος του παιδιού σας.

·Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το ειδικό καθισματάκι έχει τοποθετηθεί με σύμφωνα με τις οδηγίες. Μέχρι την ηλικία των 2 ετών συνιστάται η αγορά ειδικού καθίσματος τύπου rear-facing.

·Μην αγοράζετε μεταχειρισμένα ειδικά καθισματάκια εκτός εάν είστε απολύτως σίγουροι ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητο που είχε τροχαίο ατύχημα. Επ��πλέον, ελέγξτε την ημερομηνία λήξεως του προϊόντος.