Η «ταυτότητα» κάθε ανθρώπου ενδέχεται σε λίγα χρόνια να είναι η εκπνοή. Σύμφωνα με επιστήμονες, κάθε άνθρωπος έχει ένα ιδιαίτερο χημικό αποτύπωμα, το οποίο στον ιατρικό τομέα λειτουργεί όπως το δαχτυλικό αποτύπωμα.

Μέχρι στιγμής, οι έρευνες είναι σε πρώιμο στάδιο, όμως εκτιμάται ότι σε λίγα χρόνια θα μπορεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση παθήσεων από την εκπνοή, ακόμα και αν δεν έχουν εκδηλωθεί συμπτώματα. Επιπλέον, μπορεί να αξιοποιηθεί στον έλεγχο για ντόπινγκ στους αθλητές.

Όπως εξηγούν ερευνητές από την Ελβετία, πρόκειται για πτητικούς και ημιπτητικούς μεταβολίτες που μεταβάλλονται μέσα στην ημέρα και αποτελούν υποπροϊόντα από τις διάφορες χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα συνεχώς μέσα στ��ν οργανισμό ενός ανθρώπου.

Παρόλο όμως που κάθε δείγμα εκπνοής του ίδιου προσώπου διαφέρει ελαφρά ανάλογα με την ώρα της μέρας, διατηρεί πάντα στον πυρήνα του μια όμοια και απαράλλαχτη χημική «υπογραφή».