Πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση καρδιακών επεισοδίων είναι οι… καραφλοί άνδρες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστήμιο του Τόκιο αναλύθηκαν περίπου 37.000 περιπτώσεις ανδρών και διαπιστώθηκε ότι αυτοί που ήδη έχουν χάσει τα περισσότερα μαλλιά τους είναι κατά 32% πιθανότερο να πάθουν στεφανιαία νόσο.

Ειδικότερα για τους άνδρες κάτω των 55 ετών ο αυξημένος κίνδυνος των φαλακρών ανδρών για την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου ανέρχεται στο 44%, ενώ γενικότερα οι φαλακροί αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες.

Ο κίνδυνος φαίνεται να αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της φαλάκρας, μόνο όμως όταν αυτή αφορά την κορυφή της κεφαλής

Ωστόσο, για να μην ανησυχείτε σας ενημερώνουμε ότι οι επιστήμονες τονίζουν πώς ο κίνδυνος των φαλακρών για καρδιοπάθεια είναι μικρότερος σε σχέση με τον κίνδυνο εξαιτίας του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας.