Μικρότερο εγκέφαλο … περισσότερο μυαλό έχουν οι γυναίκες! Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι γυναίκες έχουν κατά 8% πιο μικρό εγκέφαλο από τους άνδρες, αλλά τον χρησιμοποιούν πιο αποδοτικά.

Όπως διαπιστώθηκε ο γυναικείος εγκέφαλος χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια και λιγότερα κύτταρα για να επιτύχει τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα.

Εκτιμάται πώς αυτό συμβαίνει διότι οι άνδρες διαθέτουν περισσότερα εγκεφαλικά κύτταρα απαραίτητα γ��α την λογική σκέψη, ενώ οι γυναίκες διαθέτουν περισσότερες συνδέσεις ανάμεσα στα δικά τους, γεγονός που τους επιτρέπει να σκέφτονται ταχύτερα παρ’ ότι έχουν λιγότερη φαιά ουσία.