Επανάσταση στον τρόπο διάγνωσης του καρκίνου του στομάχου θεωρείται το νέο τεστ, που δημιούργησε ομάδα επιστημόνων από το Ισραήλ.

Μέχρι τώρα η διάγνωση γίνεται μέσω βιοψίας δείγματος, που λαμβάνεται με ενδοσκόπιο και κάμερας που εισάγεται από το στόμα του ασθενούς.

Τα 2/5 των ασθενών με την συγκεκριμένη μορφή καρκίνου επιζούν για τουλάχιστον ένα χρόνο, όμως μόλις το 1/5 ζει για τουλάχιστον πέντε χρόνια, παρά την θεραπεία.

Με το νέο τεστ αναμένεται να διαχωρίζονται σε ποσοστό 90% οι περιπτώσεις καρκίνου από το έλκος και τα άλλα στομαχικά προβλήματα, ενώ όταν είναι καρκίνος θα εντοπίζεται και το στάδιο της ασθένειας.

Ο καρκίνος του στομάχου αναδίδει μ��α χαρακτηριστική οσμή, η οποία είναι δυνατό να εντοπιστεί. Το νέο τεστ ανιχνεύει τις συγκεκριμένες οργανικές πτητικές ουσίες στην εκπνοή των καρκινοπαθών.