Μεγάλο κίνδυνο να πεθάνουν αιφνιδίως έχουν όσες γυναίκες καπνίζουν, έστω και ένα τσιγάρο την ημέρα.

Ομάδα επιστημόνων μελέτησε 101.000 Αμερικανίδες νοσοκόμες σε διάστημα 30 ετών και διαπίστωσε ότι το λίγο ή μέτριο κάπνισμα διπλασιάζει τον κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από καρδιακά προβλήματα σε σχέση με τις γυναίκες που δεν καπνίζουν.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι όσες έκοψαν το κάπνισμα στην διάρκεια των ετών παρουσίασαν βελτίωση και μείωση του κινδύνου με την πάροδο του χρόνου.

Κατά τη διάρ��εια της μελέτης, σημειώθηκαν 315 αιφνίδιοι καρδιακοί θάνατο. Εκ των 315 αιφνίδιων θανάτων, οι 75 σημειώθηκαν σε ενεργές καπνίστριες, οι 148 σε νυν ή πρώην καπνίστριες και οι 128 σε γυναίκες που δεν είχαν καπνίσει ποτέ.