Η πλαστική χειρουργική έχει εξελιχθεί, και πλέον μπορείτε να αυξήσετε το στήθος σας μέσα σε μισή μόλις ώρα, εντελώς αναίμακτα, και να είστε και την ίδια μέρα στο σπίτι σας!

Αυτά υπόσχεται η νέα τεχνική «Non Touch Pain», στέλνοντας την ασθενή μέσα σε 4-6 ώρες μετά το ��ειρουργείο, στο σπίτι της.

Στο video, θα παρακολουθήσετε βήμα βήμα τη διαδικασία, η οποία απαιτεί προεγχειρητικό έλεγχο και υπέρηχο, ώστε να γίνει μια προληπτική εξέταση και να διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει κάποια παθολογία στους μαστ��ύς.

Μετά το χειρουργείο, η ασθενής μπορεί να κουνά ελεύθερα τα χέρια της. Όσο για τα ράμματα; είναι απορροφήσιμα!

Κάντε κλικ στο video και δείτε βήμα βήμα τη διαδικασία, από τον πλαστικό χειρουργό Β. Κεραμίδα…!