Συνωστισμός επικρατεί για μία θέση στο δημόσιο με τις αιτήσεις για  προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε Νομικά Πρόσωπά του (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμοί Λιμένος κ.λπ.) μέσω της προκήρυξης 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ να φτάνουν τις 8.275.

Οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν είναι 63 άρα κάθε θέση διεκδικείται από 131 υποψηφίους.

Συνολικά το πλήθος των προτιμήσεων ανέρχεται σε 18.497, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Αθηναϊκό πρακτορείο από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οι 2.202 αφορούν στις 16 θέσεις κατηγορίας Π.Ε., 786 για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας T.Ε. και 5.287 για τις 38 θέσεις κατηγορίας Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι  στην κατηγορία ΠΕ έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στο  κλάδος/ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού (1.786), ενώ το Διοικητικού Λογιστικού είναι πρώτο σε προτιμήσεις τόσο στην κατηγορία ΤΕ (389) όσο και στην κατηγορία ΔΕ (6.618).

Επίσης δημοφιλής είναι και ο κλάδος Διοικητικών Γραμματέων (6.236).

Tags: