Στην οριστική κρίση της 7μελους σύνθεσης του Δ΄  Τμήματος του ΣτΕ, τέθηκε το θέμα της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου με απόφαση της ΤτΕ το 2011, εναντίον της οποίας είχαν προσφύγει η ίδια η τράπεζα και 9 μέτοχοί της. Το θέμα απασχόλησε την 5μελή  σύνθεση του ίδιου Τμήματος, η οποία με την υπ΄ αριθμ. 1888/2017 απόφαση  της το παράπεμψε στην αυξημένη σύνθεση λόγω σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται. Όμως ήδη η 5μελής σύνθεση απέρριψε ως αβάσιμους και αόριστους όλους του ισχυρισμούς των εναγόντων.

Η άδεια της τράπεζας ανακλήθηκε από την ΤτΕ το 2011, λόγω προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας, τέθηκε σε ειδική  εκκαθάριση  και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής, ενώ ταυτόχρονα τα περιουσιακά  της στοιχεία πέρασαν  στην Alpha Bank.

Τώρα, το Δ΄ Τμήμα αφού απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς της εν λόγω Τράπεζας  ως αβάσιμους, κ.λπ., παρέπεμψε την υπόθεση  στην 7μελή σύνθεση με τον ίδιο εισηγητή λόγω της σπουδαιότητας των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται στην υπόθεση αυτή.

 

Tags: