Στην κυκλοφορία δόθηκε το τμήμα της Ιόνιας Οδού που συνδέεται με τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου.

Πρόκειται για 6,5 χλμ. στα οποία συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων ο ανισόπεδος κόμβος Αντιρρίου και η σήραγγα της Μακύνειας.

Με την παράδοση του τμήματος αυτού ολοκληρώθηκε πλήρως το νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου με αποτέλεσμα να μειώνονται ακόμα περισσότερο οι αποστάσεις. 

Tags: