Με την καταβολή από 100-350 ευρώ ανά πλειστηριασμό και αναλόγως το ύψος της πρώτης προσφοράς, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετάσχει στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς  που θα ξεκινήσουν σύντομα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, με νέα απόφασή του, τροποποίησε το άρθρο 8 της προγενέστερης απόφασής του και καθόρισε τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

          Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:

α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και

β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

             Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

          Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

Tags: