Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται σήμερα σε μαθήματα προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Ψηφιακά Συστήματα, στον Προγραμματισμό Υπολογιστών, στη Μεταφορά Φορτίων και στην Οικοδομική.

Υπενθυμίζεται ότι αναβάλλονται οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές της Λέσβου και της Χίου εξαιτίας του ισχυρού σεισμού. 

Tags: