Με Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον συνεχίζονται σήμερα, Δευτέρα, οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Το star.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια «Σπουδή», σας παρουσιάζει και σχολιάζει τα θέματα που έπεσαν.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές αναμενόμενα και αντιμετωπίσιμα από έναν καλά προετοιμασμένο υποψήφιο. Τα θέματα Α και Β χαρακτηρίζονται απλά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις ενώ τα θέματα Γ και  Δ  που περιλαμβάνουν ασκήσεις είναι μέτριας δυσκολίας. Το θέμα Γ έχει σύνθετη διατύπωση που ενδεχομένως να δημιουργήσει δυσκολίες κατανόησης σχετικά με τα ζητούμενά του ενώ το θέμα Δ χαρακτηρίζεται πρωτότυπο αφού για πρώτη φορά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ζητήθηκε η δημιουργία τριών   υποπρογραμμάτων.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού ήταν με σαφήνεια διατυπωμένα και κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της διδαχθείσας ύλης. Γενικά  για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή τα θέματα ήταν εύκολα προσεγγίσιμα και απαιτούσαν κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα μόνο στη Δεύτερη Ομάδα, δηλαδή στην επεξεργασία των πηγών.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού ήταν σαφή, κατανοητά και προσιτά από έναν υποψήφιο. Κάλυπταν ένα σημαντικό τμήμα της ύλης, γεγονός που συνιστά ουσιαστική αξιολόγηση  των υποψηφίων. Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε με άνεση να γράψει έναν πολύ υψηλό βαθμό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ

Tags: