Σκληρή κριτική στο υπουργείο Παιδείας και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ασκεί η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) με αφορμή τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΦ, δηλώνει συνολικά αντίθετη με το προτεινόμενο σχέδιο, επισημαίνοντας ότι «μεταβάλλει ριζικά τον χαρακτήρα του μαθήματος της Ιστορίας εκτρέποντας το προς κατευθύνσεις που δεν πληρούν τους επιστημονικούς και παιδαγωγικούς του στόχους».

Προσθέτει ακόμα ότι οι προτεινόμενοι θεματικοί φάκελοι έχουν παιδαγωγική και μαθησιακή αξία μόνο εάν εμπλουτίζουν θεματικές ενότητες της συγκεκριμένης διδακτέας ύλης και λειτουργού επικουρικά στη μαθησιακή διαδικασία.

«Ο τρόπος που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν (Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ελευθερία να επιλέγουν βάσει καθορισμένων κριτηρίων έναν αριθμό από αυτούς τους φακέλους, προκειμένου να διαμορφώσουν το ετήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας τους...) ακυρώνει την παροχή ενιαίας ιστορικής γνώσης προς όλους τους μαθητές του ελληνικού σχολείου», σημειώνει.

Υποστηρίζει τέλος ότι «η Ιστορία ως μάθημα δεν μπορεί να απωλέσει τον πρωταρχικό της στόχο που είναι η προσέγγιση του παρελθόντος και η αξιοποίηση της παρεχόμενης γνώσης στο παρόν για τη συγκρότηση πολιτών με ελεύθερη και δημοκρατική συνείδηση», προσθέτοντας ότι «η μονομερής έμφαση σε κάποιον από τους επιμέρους τομείς -κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, εθνικό, πολιτιστικό κ.ά.- οδηγεί το μάθημα σε αλλότριες κατευθύνσεις, που υπηρετούνται από άλλες επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική οικονομία, η ιστορία της τέχνης κ.ά».
 
Από την πλευρά του πάντως το ΙΕΠ υποστηρίζει ότι όλες οι ενστάσεις θα εξεταστούν και θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή που συνέταξε το σχέδιο, έτσι ώστε να καταθέσει μια νεότερη εκδοχή των προηγούμενων. 

Tags: