Με το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ  θα επιχορηγούνται  επιχειρήσεις  και εργοδότες με σκοπό την απασχόληση και κατάρτιση δέκα χιλιάδων ανέργων, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Ουσιαστικά ο εργοδότης θα λαμβάνει εκείνος το επίδομα του ΟΑΕΔ ως... επίδομα, προκειμένου να προσλάβει για τουλάχιστον 12 μήνες ανέργους που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Στo πρώτο στάδιο του προγράμματος  μπορούν να συμμετάσχουν  οι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δηλαδή  ένας άνεργος με 12μηνη επιδότηση για να μπει στο πρόγραμμα «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» θα πρέπει να έχει λάβει το επίδομα του ΟΑΕΔ έως και για έξι μήνες.

Το δεύτερο στάδιο διαρκεί 12 μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για την  επιχείρηση ή τον εργοδότη, ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για τους επιχορηγούμενους.

Εάν ο εργαζόμενος απολυθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί να ενταχθεί και πάλι στον ΟΑΕΔ. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να απασχολούν έως 10 άτομα και να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι άνεργοι όταν κληθούν μπορούν να  αποφασίσουν εάν θα μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO.

Tags: