Με τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, η ΑΕΠΙ καλείται να καταβάλλει αναδρομικά ένα μεγάλο ποσό στο σύνολο των δημιουργών. Η απόφαση εκδόθηκε 21 χρόνια μετά την προσφυγή που είχαν κάνει στην επιτροπή ανταγωνισμού το 1996 οι Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Κυπουργός, Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιώργος Κουμεντάκης και η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας (υπ΄ αριθμόν 1103/2017) είναι καταχρηστική η προμήθεια πάνω από 18% στα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα (σήμερα είναι 25%)  και 24% στη δημόσια εκτέλεση (σήμερα είναι 37, 5%). 

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η ΑΕΠΙ οφείλει, από το 2003 και μετά, να επιστρέψει τη διαφορά στους δημιουργούς. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις, το ποσό που οφείλει να επιστρέψει υπολογίζεται αναδρομικά σε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. 

Επιπλέον, το δικαστήριο αναγνωρίζει ως καταχρηστική πρακτική την παράλειψη λογοδοσίας της ΑΕΠΙ για τα έσοδα και έξοδα ανά κατηγορία και τη μη συμμετοχή των δημιουργών στη λήψη αποφάσεων (ή έστω εκτίμηση της γνώμης τους) σχετικά με το αμοιβολόγιο, τον κανονισμό διανομής και την παρακράτηση και διάθεση 10% για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

 

Tags: