Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο  του 2015 των Αριστείδη Μπαλτά και Τάσου Κουράκη για τον τρόπο  επιλογής  των διευθυντών των σχολείων και εργαστηριακών κέντρων. Ουσιαστικά η απόφαση ξηλώνει όσους διευθυντές επελέγησαν με αυτές τις διαδικασίες και δικαιώνει την Πανελλήνια  Ένωση  Διευθυντών  Εκπαίδευσης και 57 διευθυντές σχολείων.

Η αποφαση θεωρεί αντισυνταγματικό το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από το Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Και αυτό γιατι, κατά το ΣτΕ ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος στις συνταγματικές αρχές  «της ισότητας, της αξιοκρατίας και   της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας» και αυτό γιατί ανατίθεται  «η αρμοδιότητα επιλογής στο Σύλλογο Διδασκόντων στον οποίο μετέχουν (αδιακρίτως) όλοι οι υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικού και με την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας».

Όμως, σύμφωνα με τις επίμαχες συνταγματικές αρχές η διοίκηση των σχολικών μονάδων πρέπει «να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και  λειτουργεί με εχέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίες και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα υπηρεσιακά συμβούλια διοίκησης) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλληλη για τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας».

Tags: