Πως δεν αποτελεί τεκμήριο η απόκτηση ακινήτων με χρησικτησία( δηλαδή μετά από χρήση 20 ετών) αποφαίνεται το Β΄  Τμήμα του Συμβουλίου  της Επικρατείας, το οποίο αναίρεσε Εφετειακή απόφαση η οποία έκρινε νόμιμη την αύξηση φορολόγησης ζευγαριού μετά την απόκτηση ενός ακινήτου με αυτό τον τρόπο.

Το δικαστήριο ερμηνεύοντας σχετικά τον  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφέρει πως το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου.

Όμως στη διαδικασία της  «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία ….για την οποία δεν συντρέχει η   προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται».

Το αντίθετο είχε δεχτεί το Διοικητικό Εφετείο και είχε δικαιώσει την φορολογική αρχή η οποία (ΔΟΥ Θεσσαλίας) μετά την απόκτηση από ένα ζευγάρι με χρησικτησία ακινήτου έκτασης 7.021τ.μ., προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα του  ζευγαριού στα  325.500,16 ευρώ στον σύζυγο και στα 403.026,43 ευρώ  στην σύζυγο, αντί των δηλωθέντων από αυτούς ποσών των 10.987,04 και 6.521,92 ευρώ, αντίστοιχα.

Ακόμη, καταλογίσθηκε  σε βάρος τους διαφορά κυρίου φόρου εισοδήματος 133.979,06 ευρώ και 154.201,57 ευρώ, αντίστοιχα, καθώς και πρόσθετος φόρος για ανακριβή δήλωση 259.439,85 ευρώ. Δηλαδή,  συνολικά τους καταλογίστηκε το ποσό των 547.831,62 ευρώ. Η απόφαση αναιρέθηκε.

Tags: