Το σύνολο των αναδρομικών που θα έπρεπε να τους καταβληθούν μετά τη δικαίωσή τους από το Μισθοδικείο, αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο για την αντισυνταγματική περικοπή των συντάξεών τους διεκδικούν οι συνταξιούχοι δικαστές και εισαγγελείς και μάλιστα πέτυχαν την πρώτη υπέρ τους απόφαση, η οποία θα κριθεί τελικά από την Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συγκεκριμένα της δικαίωσης τους από τα δικαστήρια ακολούθησε η έκδοση των νόμων 4270/2014 και   4307/2014  της κυβέρνηση Σαμαρά, που περιόρισε στα μισά τα αναδρομικά που έπρεπε να επιστραφούν στους  δικαστικούς λειτουργούς. Όμως οι νόμοι αυτοί κρίθηκαν τώρα κατά πλειοψηφία  αντισυνταγματικοί από το Α΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς οι διατάξεις του Συντάγματος «επιτάσσουν την ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών και συνακόλουθα των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, προς την αρχή του κράτους δικαίου και τα άρθρα 20   και 95   του Συντάγματος και το άρθρο 6   της Ε.Σ.Δ.Α., από τα οποία, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 88   του Συντάγματος, συνάγεται η υποχρέωση συμμορφώσεως των οργάνων της Πολιτείας προς τις δικαστικές αποφάσεις».

Τώρα η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου οδηγεί με προδικαστικό ερώτημα την υπόθεση στην Ολομέλεια, καθώς η σχετική απόφαση θα επιφέρει μεγάλο δημοσιονομικό βάρος για το δημόσιο ταμείο, ενώ ενδέχεται να αφορά και άλλες κατηγορίες συνταξιούχων των ειδικών μισθολογίων που επίσης δικαιωθήκαν και πήραν μέρος και όχι ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών τους.

Την προσφυγή κατέθεσε συνταξιούχος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ζητούσε την ακύρωση της 4.2.2013 απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  (ΓΛΚ)  με την οποία αποφασίστηκε η παρακράτηση σε 6 μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξή του, του ποσού των 3.906,42 ευρώ, το οποίο εισέπραξε αχρεωστήτως, ως εκ της αναδρομικής αναπροσαρμογής (μείωσης) της σύνταξής του, κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 31.12.2012, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων  του μνημονιακού  νόμου 4093/2012.

 

Tags: