Στο Γ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθεί η βαθμολογική βαρύτητα του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας για τις ιατρικές σχολές στις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και άλλα θέματα, όπως η εισαγωγή στα ΑΕΙ ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες, η προνομιακή μεταχείριση υπέρ των αθλητών που έχουν διακριθεί, οι μεταγραφές φοιτητών, κ.λπ.

Δυο υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ιατρική  Σχολή), οι οποίοι κόπηκαν στο μάθημα της έκθεσης, παρότι είχαν υψηλή βαθμολογία, ζητούν να ακυρωθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων του έτους 2016, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με  το νέο σύστημα εισαγωγής του νόμου 4186/2013. 

Με επίκεντρο το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας οι προσφεύγοντες ζητούν να ερευνηθεί από τους δικαστές, αν:

α)  η εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας αποτελεί κριτήριο πρόσφορο, προκειμένου το σύστημα εισαγωγής στις ιατρικές σχολές να ανταποκρίνεται στις επιταγές των άρθρων 4 , 5   και 16 του Συντάγματος,

β)   ο νομοθέτης   όφειλε  να προβλέψει σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με συντελεστές βαρύτητας για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, και, πάντως, με τέτοιο  καθορισμό συντελεστών βαρύτητας, ώστε να αναδεικνύονται περισσότερο τα μαθήματα προσανατολισμού και να μειώνεται η βαρύτητα του μαθήματος γενικής παιδείας   και

γ)   συνάδουν με την αρχή της αξιοκρατίας οι ισχύουσες  νομοθετικές διατάξεις  κατά το σκέλος εκείνο που παραλείπουν να προβλέψουν διακριτές θέσεις κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ αντίθετα προβλέπουν προνομιακή μεταχείριση  υπέρ των αθλητών που έχουν διακριθεί. 

Ακόμα, σημειώνουν  οι δύο υποψήφιοι  ότι η εκπαιδευτική νομοθεσία   προβλέπει  μετεγγραφές των φοιτητών μεταξύ των ΑΕΙ (από τα περιφερειακά προς τα κεντρικά ΑΕΙ) σε ποσοστό 15%  και θέτουν το ερώτημα εάν «είναι σύννομη η μη πλήρωση των θέσεων, που κενώνονται στα περιφερειακά Πανεπιστήμια από τις εν λόγω μετεγγραφές, από τους επιλαχόντες υποψηφίους στις πανελλαδικές εξετάσεις».

Tags: