​Μέσα από τα μάτια και κυρίως την τσέπη ενός συνταξιούχου του κου Σταύρου Μουστάκα φαίνονται οι απώλειες στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια. Έξι χρόνια βαθιάς ύφεσης και τρία χρόνια στασιμότητας και να τα αποτελέσματα όπως τα περιγράφει ένας άλλος συνταξιούχος ο Γιάννης Καραντάνης.

«Ό,τι έπαιρνα το 2002 παίρνω και τώρα. Και μάλιστα, παίρνω λιγότερα τώρα. Το 2003 έπαιρνα 1.500 ευρώ και τώρα έφτασα στα χίλια». Τα στοιχεία της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse δείχνουν ότι κάθε νοικοκυριό έχασε το 41% του εισοδήματος του τα τελευταία χρόνια και η ελληνική οικονομία επέστρεψε στα επίπεδα του 2003.

Μέσα σε εννέα χρόνια κάθε νοικοκυριό έχασε 67.703 ευρώ και από 165.410 ευρώ το 2007 υποχώρησε στα 97.706 ευρώ... Και όπως καταλαβαίνετε, η μείωση της κατανάλωσης φαίνεται κυρίως στην καθημερινότητα.