Αρνητική απάντηση στο να εγγραφούν τα μέλη της στη νέα δικαστική συνδικαλιστική κίνηση που θεωρείται ότι ουσιαστικά τελεί υπο την επιρροή της προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, δίνουν οι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας απέστειλε απαντητική επιστολή στην Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών, στην οποία γνωστοποιεί ότι δεν αποδέχεται να εγγραφούν τα μέλη της στην εν λόγω νεοσυσταθείσα Ένωση.

Σχετικές επιστολές είχαν αποστείλει η αναπληρώτρια πρόεδρος της Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών Χρυσούλα Παρασκευά (αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου) και ο γενικός γραμματέας Δημήτριος Κατσανάς (εφέτης) αλλά η απάντηση ηταν αρνητική:

«Κατόπιν της αποσταλείσας στην Ένωσή μας από την νεοσυσταθείσα Ένωση Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών συνημμένης προσκλήσεως για εγγραφή μελών στην ανωτέρω Ένωση θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

Το Δ.Σ. της ΕΔΛ-ΣτΕ είναι αντίθετο στη δημιουργία σωματείων που εκπροσωπούν βαθμίδες δικαστικές ιεραρχίας.

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών λειτουργών διασπά την ενότητα των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Εξάλλου, η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών, μολονότι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα των ιδρυτών της, αποτελεί, κατά την άποψή μας, κίνηση άσκοπη, τουλάχιστον όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Και τούτο, διότι η Ένωσή μας εκπροσωπεί εξίσου όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως βαθμού, προασπίζοντας τα συμφέροντα όλων των μελών του δικαστηρίου, τα οποία, άλλωστε, βαίνουν ομορρόπως και κατατείνουν στη διαφύλαξη του κύρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Είναι, βεβαίως, αυτονόητο το δικαίωμα κάθε δικαστικού λειτουργού να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε νομίμως υφιστάμενη Ένωση».

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, προσανατολίζεται να απαντήσει αρνητικά στην επίμαχη επιστολή , καθώς δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος λόγος τα μέλη της να εγγραφούν στη νέα δικαστική Ένωση.