​Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι συμβολαιογράφοι και μετά από απόφαση της συντονιστικής τους επιτροπής θα απέχουν και σήμερα από τη διενέργεια πλειστηριασμών.

Όπως και στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, κατ’ εξαίρεσιν θα διεξάγονται πλειστηριασμού μετά από άδεια που θα έχουν δώσει οι σύλλογοι ή η συντονιστική επιτροπή συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος έπειτα από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η συντονιστική επιτροπή θα χορηγούνται άδειες για αναγκαστικούς πλειστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, για πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυνεύουν να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων καθώς και για πλειστηριασμούς με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο κατοικίες.