Συνεχίζεται ο πόλεμος στη Δικαιοσύνη, με αφορμή την διασπαστική, όπως χαρακτηρίζεται, προσπάθεια που χρεώνεται ουσιαστικά, από δικαστικές ενώσεις, στον Άρειο Πάγο και την πρόεδρο του Βασιλική Θάνου, να δημιουργηθεί σωματείο ��νώτατων και Ανώτερων Δικαστικών Λειτουργών. Ήδη η μεγαλύτερη δικαστική ένωση (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων) την κατήγγειλε, ενώ τώρα είναι η σειρά του Διοικητικού Συμβούλιου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.)να καλέσει όλους τους εισαγγελείς, μεταξύ των οποίων και οι ανώτεροι και ανώτατοι να μην συμμετέχουν στην υπό σύσταση νέα «Ένωση Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων».

Ειδικότερα, η Ε.Ε.Ε. σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «αποτελεί το μοναδικό πόλο συσπείρωσης της ισταμένης Δικαιοσύνης και ότι περιλαμβάνει το σύνολο των εισαγγελικών λειτουργών (μεταξύ των οποίων και οι ανώτεροι και ανώτατοι), οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες τους για την ευόδωση των σκοπών της, όπως αυτοί, με κρυστάλλινη ��αθαρότητα αναφέρονται στο καταστατικό της».

Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, προσκαλεί τα μέλη της «και ιδιαίτερα τους ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς να πυκνώσουν τις γραμμές του αγώνα μας αναλαμβάνοντας το μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί στη λειτουργία της Ενώσεώς μας, ενεργοποιούμενοι στα πλαίσια του καταστατικού, για να διατηρηθεί συμπαγής η ενότητα μας και να ακούγεται παντού δυνατή και αδιάσπαστη η φωνή μας, προκειμένου να καθίσταται απόλυτα σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι αποτελούμε ένα αυτοδύναμο και αυτοτελές σώμα που δεν ακολουθεί αλλά προηγείται, ελέγχει, προτείνει και εισακούεται».

Κατόπιν αυτών, αναφέρει η Ε.Ε.Ε.: «θα αποτελούσε τιμή μας η παρουσία σας και η ενεργή συμμετοχή σας στις εργασίες της επικείμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα την 27/11/2016 στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών».