​Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία της χ��ρας, καθώς οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Για το λόγο αυτό χορηγείται στους εκπαιδευτικούς άδεια μίας ημέρας, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.