​Στο εάν ο νόμος που έφερε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Πα��πάς ακυρώθηκε στο σύνολο του ή μόνο η διάταξη που περιέγραφε τα του διαγωνισμού, απάντησε ο δημοσιογράφος του Star Παναγιώτης Στάθης.

Όπως χαρακτηριστικά εξήγησε ότι "από τη στιγμή που κρίνεται ένα τμήμα του νόμου αντισυνταγματικό (αυτό που αφαιρεί τις αρμοδιότητες από το ΕΣΡ και τις δίνει στον Παππά )βάσει του οποίου έγινε ο διαγωνισμός, ο διαγωνισμός είναι άκυρος και δεν υφίσταται.

Το εάν η κυβέρνηση θα επαναφέρει έναν νόμο ο οποίος δεν θα περιέχει τη συγκεκριμένη διάταξη η οποία κρίθηκε αντισυνταγματική και προσπαθήσει να πατήσει πάνω σε αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας ότι ουσιαστικά ξεκινάμε από το μηδέν. Δηλαδή ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν έχει καμία νομική υπόσταση σύμφωνα με το ΣτΕ εφόσον δεν έγινε μέσα από το ΕΣΡ. Αν κάποια τμήματα του νόμου τα υιοθετήσει στη συνέχεια το ΕΣΡ στην προκήρυξη του διαγωνισμού που θα κάνει στη συνέχεια η όχι, είναι θέμα του ΕΣΡ".