​Τέσσερις σκύλους θα προσλάβει η γενική γραμματεία εσόδων για να ψάχνουν τις αποσκευές σας σε περίπτωση που προσπαθείτε να βγάλετε στο εξωτερικό ποσά μεγαλύτερα από όσα προβλέπεται.

«Ένας σκύλος δεν μπορεί να μας μετρήσει πόσα χρήματα έχει κάποιος άνθρωπος πάνω του είτε είναι εκατό ευρώ είτε πέντε χιλιάδες. Αυτό που μαθαίνουμε στο σκύλο είναι να ανιχνεύει την οσμή των χρήματων» λέει στο Star ο εκπαιδευτής σκύλων, Κώστας Κωσταντάκης.

Για να προσληφθούν οι σκύλοι θα πρέπει ανάμεσα σε άλλα να μπορούν να ανακαλύπτουν τα χρήματα και να τα παραδίδουν ενώ οι… προτεινόμενες ράτσες είναι μαλινουά, γερμανικός ποιμενικός ή λαμπραντόρ.

Ένα ��κυλί για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει η ψυχολογία του να είναι καλή. Δηλαδή να μην είναι νευρικό ή κροτοφοβικό, να είναι κοινωνικό δ��λαδή να μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και να έχει διάθεση να συνεργαστεί με τον χειριστή του.

Η εκπαίδευση των σκύλων παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να μπορούν να ξετρυπώνουν τα χρήματα ακόμα και αν έχουν κρυφθεί επιμελώς.