Αλλαγή στο κριτήριο απονομής υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές «φέρνει», μεταξύ άλλων, η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το κριτήριο απονομής υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές, καθώς θεωρήθηκε ότι η υφιστάμενη διάταξη περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων για υποτροφία, ενώ η πλειονότητα των υποτρόφων δεν πληροί κατά το δεύτερο έτος σπουδών το οριζόμενο από την τροποποιούμενη διάταξη κριτήριο του μέσου όρου της επιδόσεώς τους με όριο της βαθμολογίας τον βαθμό 8,51.

Παράλληλα, με τη νέα διάταξη θεωρείται ότι δεν θα προκύψουν αδυναμίες χορήγησης προπτυχιακών υποτροφιών από κονδύλια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, με τη νέα διάταξη της τροπολογίας, δικαιούνται υποτροφίας όσοι φοιτητές έχουν βαθμολογία από «λίαν καλώς» και πάνω, δηλαδή, από 6,5 και πάνω.

Ο κ. Φίλης, πάντως, αναφερόμενος σε μερίδα του Τύπου που σχολιάζει αρνητικά τις αλλαγές που επιφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, διερωτάται «τι θέλουν επιτέλους;».

Υπενθυμίζεται, ότι στην τροπολογία συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε θέματα προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των ΑΕΙ, συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ, αλλαγές στην κοστολόγηση των συγγραμμάτων των ΑΕΙ, ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, λήξη της κατά παράταση θητείας των γραμματέων των ΑΕΙ, καθώς και θέματα του ΙΚΥ.