​Την Τετάρτη 1η Ιουνίου έπεσε η αυλαία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2016. Ωστόσο, όσοι από τους υποψήφιους δώσουν ειδικά μαθήματα για εισαγωγή σε τμήματα Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης, επιστρέφουν από 16 Ιουνίου στα θρανία ως εξής:
Ιταλικά: 16 Ιουνίου
Ισπανικά: 17 Ιουνίου
Αγγλικά: 18 Ιουνίου
Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 21 και 22 Ιουνίου, αντίστοιχα
Αρμονία: 23 Ιουνίου
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων: 24 Ιουνίου
Γαλλικά: 25 Ιουνίου
Γερμανικά: 27 Ιουνίου
ΕΙΔΙΚΑ.jpg
Σημειώνεται, ότι η διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΦΑ), θα διεξαχθούν από τις 15 έως και τις 29 Ιουνίου.