Στο μάθημα της Χημείας εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των Θετικών επιστημών και στο μάθημα των Λατινικών, οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών επιστημών. Όπως μας ενημέρωσαν οι καθηγητές των φροντιστηρίων «Σπουδή» στο star.gr, τα θέματα ήταν αναμενόμενα και απλά.

Οι απαντήσεις στη Χημεία
ΔΕΙΤΕ εδώ σε μορφή pdfαπαντήσεις ΧΗΜΕΙΑ  2016 (1).pdfαπαντήσεις ΧΗΜΕΙΑ 2016 (1).pdf

Οι απαντήσεις των Λατινικών

λατ1.jpg

λατ3.jpg

λατ4.jpg
Δείτε σε μορφή pdf απαντησεις Λατινικών 2016 (1).pdfαπαντησεις Λατινικών 2016 (1).pdf