​Εισροή υδάτων έχει σημειωθεί στο πλοίο «Παναγία Τήνου», το οποίο βρίσκεται δεμένο στην πύλη Ε4 στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο εμφάνισε ρήγμα και πήρε νερά, ενώ έχει μπατάρει σημαντικά από τα δεξιά.

Στον χώρο του λιμένα βρίσκονται δύο ρυμουλκά ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απάντλησης υδάτων.