​Έγγραφο προς τους όλους τους περιφερειάρχες και δημάρχους απέστειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, με το οποίο τους καλεί να ενημερώσουν την αρμόδια Υπηρεσία έως την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016, σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν «αντιρρησίες συνείδησης» σε υπηρεσίες και φορείς, που έχουν ανάγκη απασχόλησης εργαζομένων.

Επισημαίνεται ότι, όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει ως αντίτιμο χρηματικό ποσό, ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου είναι διακόσια 223,53 ευρώ μηνιαίως, όπως αυτό καθορίστηκε με την αριθ.2/24407/0022/9-6-2005 (ΦΕΚ 858/Β΄) Κ.Υ.Α.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι υπάρχουν ή πρόκειται να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το εν λόγω έγγραφο eggr8345-15032016.pdfeggr8345-15032016.pdf

Του Γιάννη Ευσταθίου