​Μεγάλες αλλαγές έρχονται στο δημόσιο τομέα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι έτοιμη να προωθήσει η κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει αποσπάσεις υπαλλήλων με διαδικασίες- εξπρές όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, παράταση της αξιολόγησης μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ και αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που «μετράει» στη μισθολογική εξέλιξη.

Ειδικότερα:

• Η διαδικασία θα ξεκινάει είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, είτε μετά από αίτηση του εργαζόμενου.

• Οι τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου θα βαρύνουν τον φορέα απ' όπου προέρχεται ενώ τα επιπλέον επιδόματα και οι αποδοχές θα επιβαρύνουν τη νέα υπηρεσία.

• Παρατείνεται μέχρι και 31/12/2016 η διαδικασία αξιολόγησης και παράλληλα καταργείται η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

• Θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας η περίοδος διαθεσιμότητας (και για τους εκπαιδευτικούς).

Παράλληλα, σύμφωνα με το Έθνος, στόχος της κυβέρνησης είναι η καλύτερη εξυπηρέ��ηση των πολιτών για αυτό και προσπαθούν να γίνει αναβάθμιση της ποιότητας του Δημοσίου μέσα από ειδικές πανεπιστημιακές σπουδές υπαλλήλων.