​Ο Ιανουάριος κοντεύει να τελειώσει και οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου έχουν ξεκινήσει την αντίστρο��η μέτρηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις! Σε λίγες μέρες, δηλαδή τον Φεβρουάριο, οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση τους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτά είναι όσα θα πρέπει να συμπληρώσεις στην αίτηση:

• Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.

• Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο.

• Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία.

• Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

ΑΥΤΕΣ είναι οι σχολές που κάνουν θραύση

Τόσο �� οικονομική όσο και η προσφυγική κρίση φαίνεται πως έχουν επηρεάσει και τις επιλογές των σχολών των μαθητών, καθώς παρατηρείται μία στροφή στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Συγκεκριμένα, το 37,8% των μαθητών έχει επιλέξει τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, ενώ ακολουθούν η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με 35,8% και της Οικονομίας-Πληροφορικής με 26,4%.

Όσον αφορά τη Β' Λυκείου, τα πρωτεία έχουν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Τα Ιδρύματα της επαρχίας… έχουν 2.500 κενά

Την ίδια στιγμή, και παρά το γεγονός ότι κοντεύει η εξεταστική του Φεβρουαρίου, το υπουργείο Παιδείας πρέπει να βρει τρόπους για να καλύψει περίπου 2.500 κενές θέσεις που έμειναν από τη διαδι��ασία των μετεγγραφών.

Στόχος είναι να ενισχυθούν κυρίως τα περιφερειακά ΑΕΙ, τα οποία έχουν και τις περισσότερες κενές θέσεις αλλά και να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες επιπλέον φοιτητών, οι οποίοι πιθανά θα δείξουν ενδιαφέρον.

Πάντως, όσοι μαθητές έχουν πάρει μετεγγραφή δεν πρέπει να διαγραφούν από την σχολή που έχουν περάσει πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και πάρουν τη σχετική έγκριση από το Τμήμα υποδοχής.