Μια άνευ προηγουμένου απόφαση πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο έδωσε το πράσινο φως στους εργοδότες της Ευρώπης να διαβάζουν τις προσωπικές γραπτές συνομιλίες των εργαζομένων τους, όταν αυτές στέλνονται σε ώρες εργασίας. Η σχετική απόφαση δεσμεύσει όλες τις χώρες που έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Έτσι το ΕΔΑΔ δικαίωσε εταιρεία που διάβασε προσωπικά μηνύματα υπαλλήλου και κατόπιν τον απέλυσε. Συγκεκριμένα, απεφάνθη ότι εργοδότης είχε το δικαίωμα να διαβάσει προσωπικές συζητήσεις υπαλλήλου του μέσω του Yahoo Messenger ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στο γραφείο.

Οι δικαστές ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος παραβίασε τις πολιτικές της εταιρίας και ο εργοδότης είχε το δικαίωμα να ελέγξει εάν είναι συνεπής στην εργασία του, αναφέρει σχετικά το BBC.

Αυτές οι πολιτικές πρέπει ωστόσο παράλληλα να προστατεύουν τους εργαζόμενους από υποκλοπές μηνυμάτων τους.

Η σχετική απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη στο Στρασβούργο.

Η σχετική ετυμηγορία ήλθε κατόπιν προσφυγής του εργαζόμενου, μηχανικού στη Ρουμανία, για παραβίαση του δικαιώματός του στην προσωπική αλληλογραφία μέσω του εργοδότη του, ο οποίος διάβασε τα προσωπικά μηνύματά του και σ��η συνέχεια τον απέλυσε το 2007.

Ο εργοδότης είχε ανακαλύψει ότι ο υπάλληλος χρησιμοποιούσε το Yahoo Messenger για προσωπικές επαφές, καθώς και για επαγγελματικές. Δεδομένου ότι πίστευε πως ελέγχει επαγγελματικό λογαριασμό, ο εργοδότης δεν έσφαλε, κατά το ΕΔΑΔ.

Απορρίπτοντας την προσφυγή του υπαλλήλου, το δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν «είναι αδικαιολόγητο ένας εργοδότης να θέλει να επαληθεύσει ότι οι υπάλληλοι εκπληρώνουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα κατά τις ώρες εργασίες».

«Ο εργοδότης ενέργησε στο πλαίσιο της πειθαρχικής εξουσίας, δεδομένου ότι όπως διαπιστώθηκε από τα εθνικά δικαστήριο, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό Yahoo Messenger υποθέτοντας ότι οι εν λόγω πληροφορίες σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητ��ς και ότι η πρόσβαση αυτή επομένως ήταν νόμιμη. Τι Δικαστήριο δεν βλέπει κανέναν λόγο να αμφισβητήσει αυτά τα ευρήματα» αναφέρεται στην απόφαση.

Ωστόσο, οι δικαστές υπογράμμισαν ότι η άναρχη υποκλοπή δεν είναι αποδεκτή και σημειώσαν στην απόφαση ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα σύνολο πολιτικών που ορίζουν με σαφήνεια τι μπορεί να συλλέξει ένας εργοδότης και πώς.