​Το Συμβούλιο Επικρατείας θα κρίνει τη μάχη του ΟΠΑΠ με την κυβέρνηση για την επιβολή του ειδικού τέλους ανά στήλη σε κάθε παιχνίδι από την 1η Ιανουαρίου.

Στο Δικαστήριο προσέφυγε ο ΟΠΑΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ και πράκτορες του ΟΠΑΠ, αξιώνοντας την αναστολή της εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης καθώς και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να «παγώνει» προσωρινά η υπουργική απόφαση.

Το μέτρο είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση ως ισοδύναμο μέτρο για την αποφυγή της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Με την κίνησή του αυτή, η εταιρεία επιχειρεί να μπλοκάρει την επιβολή τέλους στα παιχνίδια του η οποία, σύμφωνα με τον Οργανισμό αλλά και τους πράκτορες του, θα αποτελέσει πλήγμα σε πολλαπλά επίπεδα αλλά και δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα. Υπενθυμίζεται, ότι από την 1η Ιανουαρίου, ειδικό τέλος 5 λεπτών (0,05 ευρώ) ανά στήλη επεβλήθη στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Η σχετική Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ

Στην προσφυγή ο οργανισμός χαρακτηρίζει αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, την επιβολή ειδικού τέλους, επισημαίνοντας πως είναι τεράστια και τα τεχνικά προβλήματα για την είσπραξη του εν λόγω τέλους, μέχρι του σημείου της παντελούς αδυναμίας υλοποίησης άμε��ης προσαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Αναφέρουν επίσης πως είναι αδύνατη η άμεση τεχνολογική προσαρμογή του λογισμικού συστήματος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και να εισπράττεται το εν λόγω ειδικό τέλος, ενώ υπάρχει αδυναμία στην πράξη να ενσωματωθεί το τέλος στην τιμή της στήλης κάθε παιχνιδιού.

Ζητούν δε παράταση ισχύος ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Επικαλούνται επίσης ανυπέρβλητη οικονομική ζημία.