​Οι μηδενικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι αποσπάσεις τους σε κόμματα, βουλευτικά γραφεία και υπηρεσίες δήμων και περιφέρειας, οδηγούν στα μεγάλα κενά δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία. Χίλιοι πεντακόσιοι εκπαιδευτικοί λείπουν αυτή τη στιγμή από τα σχολεία και την πληρώνουν όπως πάντα οι μαθητές.

Αντί να βρίσκονται στις μαθητικές αίθουσες και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως δάσκαλοι και καθηγητές, 2.504 εκπαιδευτικοί, είναι αποσπασμένοι σε γραφεία βουλευτών, πολιτικών κομμάτων, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας το σχολικό έτος 2015-2016 αποσπάστηκαν:

  • στην αυτοδιοίκηση 241 εκπαιδευτικοί.
  • στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας 371, από αυτούς οι 6 στο γραφείου του Υπουργού και ένας στο γραφείο της αναπληρώτριας Υπουργού
  • στην εκκλησία 74
  • σε γραφεία βουλευτών 127 εκπαιδευτικοί και
  • στα πολιτικά γραφεία των κομμάτων 62

Η πρακτική των αποσπάσεων σε θέσεις εκτός σχολείου, έχει καυτηριασθεί κατά καιρούς από όλα τα κόμματα. Αν και ο αριθμός των αποσπασμένων δείχνει να μειώνεται, ωστόσο παραμένει μεγάλος, καθώς μεγάλες είναι και οι ελλείψεις σε σχολεία της χώρας.

Οι προσλήψεις διοικητικού προσωπικού σε θέσεις και φορείς που παρουσιάζουν πραγματική ανάγκη αλλά και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών είναι μονόδρομος για να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές αίθουσες τα οποία φέτος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αγγίζουν τα 1500.