​Το πλοίο ΕΡΑΤΩ, το οποίο εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Πειραιά και Αίγινας, παρουσίασε το πρωί αδυναμία αν��ψωσης του σκάφους κατά τη συνήθη διαδικασία αποθαλάσσωσης κατά τον πλου του, ενώ σε αυτό επέβαιναν 22 επιβάτες.

Κατόπιν επιθεώρησης, διαπιστώθηκε βλάβη στο δεξιό στροβιλοφυσητήρα αριστερής κύριας μηχανής.

Από το Λιμεναρχείο Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης και προσκομίσεως πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ενώ οι επιβάτες του προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.